WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

 

Värmeåtervinning
och förnybar energi

Byggnaderna är konstruerade för att vara energisnåla och den värme som behövs produceras i huvudsak, genom värmepumpteknik, av återvunnen överskottsenergi samt berg- och solvärme. Den el som nyttjas för belysning, processer eller som spetsvärme kommer från ett vindkraftverk vid kustbandet, där byggherren är delägare, och från Statoil som levererar grön el.

Byggnaderna för Carstedts/Ford, McDonald´s och Statoil är sammankopplade genom kulvertar som ger möjlighet att återvinna överskottsenergi, i form av värme från McDonald´s hamburgergrillar och fritöser, liksom varmt kylvatten från Statoils kylanläggning. Överskottsenergin transporteras till värmepumpen i Carstedts bilanläggning och på så sätt kan alla byggnader nyttja energiöverskottet. Det ger en effektiv och resurssnål energianvändning.

 

   
 
<< Tillbaka Upp
English version >>   Svensk version >>