WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

Tropiska växter
gör luften frisk

Besökarna på anläggningen möts av gröna tropiska växter, oavsett om de äter hamburgare eller lämnar in sin bil på verkstaden. Växterna, Levande ® filter, renar luften och tillför syre. Det innebär att anläggningens behov av mekanisk ventilation och energi för uppvärmning av ventilationsluft minskar och därmed också energiförbrukningen.

De tropiska växternas biologiska egenskaper gör dessutom inomhusluften renare eftersom luftföroreningarna, både fasta partiklar och gaser, fastnar på växternas blad. När bladen duschas följer föroreningarna med ner i jorden där de bryts ned.

Växterna finns i inglasade jordtråg med både avloppsdränering och bevattningssystem. Bladen bevattnas två gånger varje timme under cirka en minut. Bevattningen innebär att luften kyls samt att fuktigheten ökar, något som höjer inomhusluftens kvalitet, speciellt under vinterhalvåret då inomhusluften är torr.

SJÄLVDRAG I BILHALLEN
En del av ventilationssystemet i bilhallen är uppbyggt genom ett självdragssystem, vilket innebär att luften strömmar genom byggnaden utan att extra drivenergi behöver tillföras. Luften tas in genom en intagskanal som är nedgrävd i marken, och kyls av marken innan den släpps in i bilhallens nedre plan genom en kanal. Genom temperaturskillnaden skapas en naturlig luftcirkulation. Vinddrivna fläktar, aspiratorer, på bilanläggningens tak förstärker självdragseffekten. Aspiratorerna, som finns på samtliga byggnader, används även för att ventilera takkonstruktionen och på så sätt undviks risken för fuktskador.

 

 

 

 
<< Tillbaka Upp
English version >>   Svensk version >>