WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

 

Statoil höjer nivån ytterligare

– Skillnaden mellan den här anläggningen och våra andra är att vi har ökat miljöanpassningen ytterligare, istället för att nöja oss med att enbart följa uppsatta normer. Förutom alla byggnadstekniska lösningar byter vi exem-pelvis ut standardinredningen i butiken mot en inredning gjord av MDF-board, återvunnen pressad papp, och råstål, samtidigt som vi har gjort vårt yttersta för att eliminera användningen av PVC i butiken, berättar Statoils platschef Thomas Zackrisson. Det finns fler miljömärkta produkter i vårt sortiment än normalt, utan att vi för den skull talar om för kunden vad han eller hon bör köpa. För de flesta produktgrupperna finns det minst ett miljöalternativ.

– Vi har alternativa drivmedel, Etanol E85 för etanolbilar och E5, som består av fem procent etanol och är ett bränsle som alla bilar kan köra på. Miljöbränslet E5 ligger i samma priskategori som bensin men minskar belastningen på miljön. Även vår diesel, Statoil Class 1 Bio som består av två procent RME, är miljöklassad.

Statoil minskar även emballaget genom att sälja spolarvätska på lösvikt. Här finns fler sorteringsalternativ för restprodukter och en plastkvarn som minskar volymen av emballageavfall till en tiondel. Statoil testar dessutom 100 procents återvinning av vattnet från biltvätten, riktlinjerna från myndigheterna är 80 procent. Om anläggningen en dag ska flyttas lämnar den inte en skadad natur efter sig, eftersom marken skyddas av en nedgrävd gummimatta som bland annat samlar eventuellt oljespill.

 

 

 

 
<< Tillbaka Upp
English version >>   Svensk version >>