WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

 

Miljöarbetet inom McDonald´s
–en naturlig del av vardagen

Det är ingen slump att McDonald´s är en av kvarterets hyresgäster. Miljöarbetet i McDonald´s har pågått under många år och blivit en naturlig del av vardagen och kan fungera som en inspirationskälla för McDonald´s i andra länder.

– GreenZone innebär att vi tar ytterligare ett steg i miljöarbetet och restaurangen i kvarteret kommer att kunna fungera som en referens för framtiden. GreenZone ger oss möjligheter att prova ny teknik och nya lösningar, berättar Bertil Rosquist, miljöchef på Svenska McDonald´s. Vår miljövision är i allra högsta grad levande och i arbetet ingår bland annat att vi ska vara en aktiv part i skapandet av ett ekologiskt uthålligt samhälle.

Svenska McDonald´s arbetar utifrån den internationella miljöorganisationen Det Naturliga Stegets planeringsmetodik. McDonald´s har identifierat de områden som är viktigast att arbeta med, och i en nära dialog med sina leverantörer har man skapat en vägvisare för det framtida arbetet.

– För att lyckas måste alla vara delaktiga, menar Bertil Rosquist.

Anders Raiting driver idag McDonald´s restaurang i centrala Umeå och tanken är att han på sikt även ska driva restaurangen på GreenZone. Anders är stolt över att arbeta för ett företag som anstränger sig för att utvecklas inom många områden:

– Miljön är ett av dessa områden och vi är idag duktiga inom exempelvis återvinning. Vi utvecklar också kontinuerligt tekniken för att bygga nya och bättre restauranger.

 

 

 

 
<< Tillbaka Upp
English version >>   Svensk version >>