WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

 

Genuint miljöarbete hos både Ford och Carstedts

Marknaden ökar kraven på miljöanpassade produkter och en av de största utmaningarna för bilindustrin är att kunna erbjuda fordon som tillfredsställer dessa krav. Ford tar hänsyn till kretsloppstänkandet i sin produktion, från val av råmaterial till den dag bilen demonteras, för att kunna använda bilens ”skrotade” komponenter i tillverkningen av nya bilar. Företagets samtliga produktionsanläggningar är ISO 14001-certifierade, något som skedde redan 1998 och Ford är världens första biltillverkare att uppnå en sådan certifiering. Företaget genomför liknande processer även för sina underleverantörer och är den biltillverkare som levererar flest bilar med alternativa drivmedel till världens bilkonsumenter.

Inom distributionsledet har processen bara börjat och GreenZone är det mest spännande projektet när det handlar om att totalt miljöanpassa en bilanläggning i distributionsledet.

– Vi har cirka 20 000 återförsäljaranläggningar i världen och vi kommer att lära oss mycket av GreenZone, bland annat när det gäller energi- och vattenhantering, och av det unika miljöarbete som Carstedts bedriver, berättar Peter Chadwick, informationschef på Ford Sverige.

– Carstedts har ett genuint miljöintresse. Vi arbetar aktivt med miljöfrågorna i företaget och är sedan 1995 bland annat engagerade i ett stort etanolbilsprojekt. I vår nya anläggning har vi lyckats uppnå både funktion och arbetsmiljö som vi inte funnit motstycke till, säger Ola Borgernäs, vd på Carstedts Bil, Umeå.

Carstedts har slutna system för hantering av vätskor och har introducerat ”miljöpluggen” som ersätter den traditionella oljepluggen, vilket gör det möjligt att byta olja utan att ha någon fysisk kontakt med den. Källsorteringen sker vid arbetsplatsen för att varje fraktion ska hamna på rätt plats direkt. Dessutom har man hydrauliska billyftar med vegetabilisk olja och lagerhyllor av trä.

– Vi vet mycket väl att bilismen är ett stort miljöproblem och vi har bestämt oss: Vi vill vara en del av lösningen, avslutar Ola.

Översiktskarta över området

 

 

 

 
<< Tillbaka Upp
English version >>   Svensk version >>