WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

 

Engagerade medarbetare
och god arbetsmiljö

Ett viktigt syfte med GreenZone är att inspirera människor att ta initiativ och agera för en förbättrad miljö. GreenZone vill skapa engagemang och öka kunskapen om vad vi kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle.

För att öka kunskapen om ekologisk hållbarhet har alla som arbetar i anläggningens olika verksamheter därför genomgått en gedigen miljöutbildning. Det skapar delaktighet i projektet och ökar engagemanget hos varje medarbetare.

– Det egna intresset för miljöfrågor ökar naturligtvis. Jag kände mig skeptiskt i början, men nu kör jag till och med en etanolbil. Plötsligt inser du vad du som enskild individ kan göra, istället för att du slår ifrån dig och säger att din roll är så liten att det inte spelar någon roll vad du gör, konstaterar Statoils platschef Thomas Zachrisson.

En annan viktig del i GreenZone är arbetsmiljön. Ljusa lokaler med modern inredning spelar naturligtvis en väsentlig roll, men ännu viktigare aspekter för en god arbetsmiljö är exempelvis inomhusluften och elmiljön.

EFFEKTIVT VENTILATIONSFILTER FÖRBÄTTRAR ARBETSMILJÖN
I anläggningens ventilationssystem används FLIMMER ® filter som skiljer sig från vanliga ventilationsfilter genom att luftavskiljningen sker med mikrofibrer och inte genom att ledas genom filtermaterialet. Det innebär att partikelavskiljningen blir mycket effektiv. Filtret har en hög avskiljning av luftburna partiklar, även de allra minsta, och en lång livslängd också i hårt belastade miljöer.

Genom att filtret laddas statiskt av luftgenomströmmingen blir luftmotståndet lägre och därmed minskar energiförbrukning. Dessutom är hanteringen av filtret dammfri.

ELMI LJÖ UTAN SKADLIG PÅVERKAN
Samtliga elinstallationer på anläggningen är utförda så att de reducerar det elektriska växel- och magnetfälten och därigenom påverkar människan så lite som möjligt. Mätningar visar att ingen del i anläggningen överstiger de rekommenderade magnetfältsvärdena. Alla arbetsplatser på anläggningen har värden som är mer än fem gånger lägre än rekommenderat.

 

 

 

<< Back Up
English version >>   Svensk version >>