WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

 

Långsiktig hållbarhet
och kortsiktig ekonomi

– Mycket av det nödvändiga kunnandet för att uppnå långsiktig hållbarhet finns redan. Historiskt har det visat sig att marknadskrafterna är ett utmärkt redskap för att utveckla och sprida nytt tänkande och ny teknik. Vad vi däremot inte har lärt oss är hur vi ska få dagens kortsiktiga ekonomiska och politiska system att frigöra de drivkrafter som kraftfullt skulle kunna påskynda omställningen mot långsiktig hållbarhet. Det handlar mer om en mental utmaning än teknik och ekonomi, menar Per Carstedt.

– Ur marknadens perspektiv betyder de lokala och globala miljöhoten att det finns behov av nya lösningar, och den potentiella ekonomiska belöningen för de som erbjuder rätt lösningar är enorm. Det politiska systemet har därmed en stor möjlighet och ett ansvar att skapa spelregler som signalerar till marknaden, exempelvis genom miljömedveten upphandling, stöd, skatter, avgifter och lagar, för att stimulera marknaden att lägga om kursen mot ekologisk hållbarhet. Klokt använt ger dessa instrument den enskilt viktigaste förutsättningen för en snabb förändring. Utmaningen är därför hur snabbt vi kan få igång den positiva spiralen som omvandlar miljöhoten till möjligheter för alla inblandade, såväl företag som politiker.

Bilismens serviceanläggningar är en del av det miljöhot som bilismen utgör. GreenZone visar att det är möjligt att skapa en kretsloppsanpassad serviceanläggning för bilism, en anläggning som minimerar miljöpåverkan under hela sin livscykel. GreenZone visar dessutom att ett ekologiskt hållbart samhälle kan ge stora ekonomiska vinster för alla inblandade.

 

 

 

 
<< Tillbaka Upp
English version >>   Svensk version >>