WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

På anläggningen finns en park
utan giftiga växter eller bär.

Ett kvarter för bilism

Besökarna möts av naturfärgade och tjärade byggnader i trä med gröna tak av sedumplantor, inte av plåt och stora asfalterade ytor, som är vanligt på liknande anläggningar. Inne i byggnaderna tar tropiska växter och naturljus emot, och blir det en stund över när man tankat bilen går det bra att ströva omkring på områdets gröna ytor. Där finns en konstgjord sjö, en park och bäckar som omringar kvarteret.

Besökaren förstår snabbt att det inte är en vanlig anläggning för bilism. De inbyggda lösningarna, för att skapa ett kretsloppsanpassat system, och en rundvandring på området väcker många frågor. Information om byggtekniska lösningar finns därför utplacerade på området och inne i byggnaderna.

Projektet hade från början viss svårighet att skapa engagemang eftersom GreenZone i huvudsak utvecklats med spetslösningar som, var för sig, redan prövats på andra håll. Under byggprocessen har dock attraktions-kraften för GreenZone ökat och studiebesöken har varit frekventa redan innan driftstart, med bland annat besök av EU´s miljökommissionär och vår miljöminister. Intresset för GreenZone växer när synergieffekterna av kvarterets dellösningar tydliggörs i ett helhetsperspektiv, speciellt vad gäller resurseffektivitet och återanvändning.

Vid full drift beräknas cirka en miljon människor årligen besöka GreenZone i Umeå.

 

 

 

 
<< Tillbaka Upp
English version >>   Svensk version >>