WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

 

Vi kan inte förhandla
med naturen

– Vi människor är helt beroende av kvaliteten på det som ekosystemet ger oss av luft, vatten, klimat och föda. Industrialismen och den urbana livsstilen, med sitt ökade tryck mot städerna, är inte ett långsiktigt hållbart system, konstaterar Per Carstedt, initiativtagare till GreenZone, när han beskriver hur tanken med projektet väcktes.

– För hundra år sedan var jordens befolkning en och en halv miljard människor och cirka 15 procent av befolkningen bodde i städer, idag är vi sex miljarder och 50 procent bor i städer, berättar Per. Den urbana livsstilen i väst fortsätter att locka och städerna blir allt större. Om 50 år, när jordens befolkning troligen är tio miljarder, bor 70–75 procent i städer. Antalet bilar ökar i än snabbare takt … Siffrorna talar sitt tydliga språk. Vårt levnadssätt avviker allt mer från naturens lagar men de är inte förhandlingsbara.

– Vi står därför inför en stor systemomställning, där utmaningen är hur vi kan utveckla nya drivkrafter som leder till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi måste helt enkelt lösa vårt behov av vatten, energi, material och kommunikationer på ett nytt och hållbart sätt. Och det är den industrialiserade världens skyldighet och egenintresse att skyndsamt utveckla dessa lösningar.

 

 

 

 
<< Tillbaka Upp
English version >>   Svensk version >>