WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

En väg mot hållbarhet

I Umeå, finns ett unikt miljökvarter. Det är inte ett bostadskvarter utan ett annorlunda kvarter för bilism och unikt eftersom det är helt kretsloppsanpassat. Kvarteret erbjuder service för både bilar och förare genom en komplett bilanläggning, en energistation med livsmedelsbutik samt en vägrestaurang. Projektet har utvecklats med stöd av Ford Motor Company, McDonald´s och Statoil och går under namnet GreenZone.

GreenZone genomsyras av en helhetstanke som bygger på hur vi, på bästa sätt, kan hushålla med naturens resurser inom byggsektorn. Utan att behöva tumma på funktion eller komfort. Helhetstanken har funnits med genom hela projektet, från projektering och byggprocess till kvarterets olika verksamheter.

Alla som har varit delaktiga i projektet, både under byggnadsprocessen och senare i respektive verksamhet, har genomgått en miljöutbildning och all verksamhet miljöcertifieras enligt ISO 14001. Syftet med GreenZone är att stimulera till nytänkande och ökad kunskap inom kretsloppsanpassat byggande.

 

 

 

 
<< Tillbaka Upp
English version >>   Svensk version >>