WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

Förändrad byggprocess
för hållbara lösningar

En av byggbranschens viktigaste uppgifter idag är att hitta arbetsmetoder för att förändra byggprocessen och på så sätt skapa ekologiskt hållbara lösningar och friska hus. GreenZone har bidragit till dessa förändringar både genom tekniska lösningar och genom den arbetsprocess som använts.

BRISTANDE KUNSKAP GER SJUKA HUS
Byggbranschen har många miljöproblem, ofta orsakade av bristande byggteknik, felaktigt materialval, kemikalieanvändning, brutna kretslopp och hög energiförbrukning både under byggtid, vid tillverkning av byggmaterial och vid drift av den färdiga byggnaden. WHO:s undersökningar visar att 30 procent av alla hus som är byggda efter andra världskriget är så kallade sjuka hus.

Genom nya angreppssätt och ett helhetstänkande som omfattar hela byggprocessen, från projektering till drift, kan framtidens hus erbjuda betydligt bättre boende- och arbetsmiljöer samtidigt som hänsyn tas till naturen.

 

 

 

 
<< Back Up
English version >>   Svensk version >>