WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

 

Arbetsmetodik med
ett helhetsperspektiv

I ett kretsloppsanpassat byggande är hela processen viktig, inte bara vad vi gör utan även varför och hur vi gör det. I GreenZone har den bästa, kända tekniken använts och, utifrån ett helhetstänkande, satts samman till nya systemlösningar som ger stora synergieffekter. Men förutom nya systemlösningar är också synsätt och arbetsmetoder viktiga för att nå ända fram. Nytänkande och helhetssyn måste ersätta gamla traditionella arbetsmetoder och tankebanor.

INGEN KUNSKAP FÖRLORAD
Anders Nyquist, arkitekt och teknisk projektledare för GreenZone, framhåller att arbetsmetoden i projektet spelat en avgörande roll.

– Det sätt vi arbetat på har varit mycket betydelsefullt, kanske till och med avgörande, för att projektet skulle kunna genomföras enligt intentionerna. Arbetsmetoden för GreenZone skiljer sig från den traditionella arbetsmetoden i byggprojekt, där det vanligaste är att nya aktörer kommer in i varje nytt skede av byggprocessen, och därmed riskerar att tunna ut den grundläggande idén.

Redan på idéstadiet bildades därför en expertgrupp, där all nödvändig expertis samlades. De konsulter och företag som varit delaktiga i Green-Zone, har kunnat medverka och påverka från idé till förverkligande och alla större beslut har tagits gemensamt med beställaren. På så sätt har alla burit med sig kunskap och erfarenheter genom hela projektet. Ingen värdefull kunskap har gått förlorad på vägen och grundidén har kunnat ”skyddas” från gamla, invanda arbetsmetoder.

 

 

 

 
<< Tillbaka Upp
English version >>   Svensk version >>